kompass.jpg

FÖR FÖRETAG

IMG-4496.jpg

ERBJUDANDE TILL FÖRETAG

Workshops

3 tillfällen ingår i workshoparna

Så tränar du mentalt för att skapa distans till ditt "monkey mind"

Hur ofta frågar du någon hur hen tränar mentalt? Vi är fortfarande kvar i att bara prata fysisk träning. Faktum är att om vi inte har en mentalt bra balans, hur ska vi då kunna prestera på jobbet och vara en bra chef, vän, partner eller förälder? Här dyker vi ner i vad hjärnan behöver för att må bra och hur vi bättre kan ta hand om oss för att skapa en mental balans och få perspektiv och distans till vårt beteende och vårt "monkey mind." 

"The Healthy Mind Platter" är en modell som beskriver vad hjärnan behöver för att må bra, precis som en kostcirkel för kroppen, har vi här en kostcirkel för hjärnan. Här får ni många enkla och bra verktyg som ni kan börja använda redan imorgon. 

Skapa ett coachande ledarskap med feedbackkultur

Att leda handlar inte om att veta mest eller bestämma allt själv. Det handlar om att lyfta och lära andra och att skapa en relation baserad på ömsesidig respekt. ​Grunden i ett coachande ledarskap är tillit och förtroende. Där 

samtalet är starten! Vi går igenom de sex stegen för ett framgångsrikt coachingsamtal som du kan ha med dina medarbetare och kollegor. De är syfte, nuläge, drömläge, upplevda hinder, resurser samt vilka aktiviteter som krävs för att nå det önskade läget.  

Bygg en kultur med självledarskap i centrum

Jag tror det finns en oerhörd kraft i att bygga en kultur med självledarskap i grunden. Alla behöver förstår att fysiskt och mentalt välmåendet är ingenting man får, det är något man skapar själv med också tillsammans med andra i teamet. Här arbetar vi med att förstå hur hjärnan fungerar och varför det är svårt att göra en förändring, det tar kraft och energi och är förknippat med fara. När vi har landat i det, börjar vi arbeta med att sätta ett mål, baserat på NÖHRA MODELLEN som bygger på nuläge, önskat läge, hinder, resurser och aktiviteter. Workshopen mynnar ut i att alla har satt ett eget transformationsmål med tydlig aktivitetsplan. 

Skapa en tydlig värdegrund med riktning framåt 

Jag har byggt hela min karriär på mod och en stark inre kompass. Det hade jag inte kunna göra utan en tydlig värdegrund i botten med värderingar, syfte, vision och spelregler. Detsamma gäller bolag, det går inte att bygga en hybridkultur eller självledarskapskultur utan en tydlig värdegrund. Här arbetar vi med att identifiera värderingar, (individuella och företagets) och länkar ihop dessa. En tydlig mission som bygger på passion, kompetens, omvärld och affärspotential i förhållande till en föränderlig värld. 

Föreläsningar

Bygg ditt hållbara självledarskap & skapa energi hos dig själv och andra

Det fysiska och mentala välmåendet är ingenting man får, det är något man skapar själv men också tillsammans med andra i teamet. Här arbetar vi med att förstå hur hjärnan fungerar och varför det är svårt att göra en förändring, det tar kraft och energi och är förknippat med fara. Här går vem igenom fyra nycklar för en mental och fysisk balans: målsättningar, mindfulness, mat och motion och ni får med er många bra verktyg som kan börja användas redan samma dag för att skapa balans och harmoni i vardagen. Här pratar vi också om hur ni som team kan skapa en hållbar kultur tillsammans.

Träna din hjärna för mental balans med harmoni & välmående

Här dyker vi ner i vad hjärnan behöver för att må bra och hur vi bättre kan ta hand om oss för att skapa en mental balans och få perspektiv och distans till vårt beteende och vårt "monkey mind." 

"The Healthy Mind Platter" är en modell som beskriver vad hjärnan behöver för att må bra, precis som en kostcirkel för kroppen, har vi här en kostcirkel för hjärnan. Här får ni många enkla och bra verktyg som ni kan börja använda redan imorgon. 

 

Coachning

"One-to-one coachning" - 10 tillfällen 

”Coaching innebär att man frigör en persons potential för att maximera dennes prestation."

I min värld är det en stor skillnad på att hjälpa någon till att själv lära istället för att lära denne.

Som coach försöker jag alltid att hjälpa mina klienter att hitta tillbaka till nyfikenheten, modet

för att hitta sin potential och på så sätt kan skapa det liv man vill ha.

Det handlar ofta om att utveckla sig själv tex ledare eller inom det man arbetar med men kan

också handla om att hitta sitt driv och energi för att ta nästa steg i sin karriär eller att hitta en

mer hållbar och hälsosam livsstil. Coachningen sker digitalt eller live.