Tropical Leaves

FÖR
FÖRETAG

ERBJUDANDE TILL FÖRETAG

Det senaste året har varit annorlunda på många plan. Förändringarna som har skett i samhället det senaste året har både varit utmanande och gett nya insikter. Det har funnits utrymme att se och känna vad som verkligen är viktigt i livet. Att ta hand om sig själv och varandra och leva ett balanserat, hälsosamt liv känns viktigare än någonsin. Undersökningar visar att hälsa, dvs att skapa förutsättningar för fysiskt och mentalt välmående är i särklass den viktigaste faktorn när det kommer till att skapa engagemang och motivation på arbetet.

Men frågan är, har ni de rätta verktygen för att skapa ett hälsosamt självledarskap i verksamheten? 

Vi hjälper er att bygga styrka inifrån och ut och skapa förutsättningar för alla individer att hitta ett fysiskt och mentalt välmående som i sin tur leder till högre engagemang och motivation i arbetet.

Det gör vi genom flera olika verktyg, bla genom föreläsningar, interaktiva workshops samt ett digitalt individuellt 28 dagars program. Allt för att skapa långsiktiga förändringar för dig och ditt team till en mer hälsosam och hållbar vardag med högt engagemang.

 

 
Vad ingår i paketet? 

• Ett uppstartsmöte  

Vi diskuterar igenom er nuvarande situation och skräddarsyr ett upplägg med tydliga målsättningar baserat på era förväntningar och era behov kring hållbarhet och hälsa.

 

• Föreläsning + workshop 

Hur ni kan ta nästa steg och skapa ett hållbart självledarskap i er verksamhet. Hur får man till en förändring och bra rutiner i vardagen? Hur hjärnan fungerar och tips för att göra livstilsförändring. Vi kommer även att gå igenom de två första nycklarna i programmet som är: målsättningar och mindfulness, dvs återhämtning genom mental närvaro.

 

• Individuellt digitalt och individuellt 28 dagars-program i en app

Unikt med programmet är att det innehåller alla nycklar för välmående: målsättningar, mindfulness, mat & motion samt rekommendationer för att sund livsstil. Här finns verktyg för att lyssna inåt och sätta mål och känna vad som skapar balans &  både fysiskt & mentalt. Dessutom innehåller programmet dagliga hälsoinsikter som bygger på forskning samt enkla verktyg & övningar för att skapa hälsosamma rutiner i vardagen. Passar mycket bra för den som vill bygga långsiktig fysisk styrka eller mental stryka inifrån för att komma i mental balans och kanske stressa mindre. Man sätter sina egna mål. Vi hjälper dig att få det att hända! 

 

• Halvtidsuppföljning och frågestund digitalt 

Här kommer vi jobba i mindre grupper och ge tid för reflektioner och frågor som är kopplat till den resa ni är på att skapa förutsättningar för fysiskt och mentalt välmående.

 

• Föreläsning + workshop 

Vi fokuserar på de två sista nycklarna som är mat och motion och vikten av att hitta balansen mellan alla fyra nycklar. Vid detta tillfälle ges också utrymme för frågor.  

 

• Handlingsplan  

En handlingsplan för ert team ingår med fortsatta övningar för att uppnå de mål ni har satt upp.

 

Individuell coaching 

Det finns också möjlighet att boka in individuell coaching under eller efter programmets gång. 

TIDSPLAN 

3-4 månader men detta kan självklart anpassas utefter era behov.  

 

PRIS 

Upp till 20 licenser: 2 500 kr/licens ex.moms – inkl. digitalt program, föreläsningar, workshops, personlig coachning & bok 

Upp till 50 licenser: 1950 kr/licens ex moms – inkl. digitalt program, föreläsningar, workshops, personlig coachning & bok 

Upp till 100 licenser: 1850 kr/licens ex moms – inkl. digitalt program, föreläsningar, workshops, personlig coachning & bok 

121_TRIBE8922.jpg
bild-fortagspaket.jpg