top of page

FÖRELÄSNINGAR

– FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

Framgångsrikt ledarskap

Skapa mentalt välmående och optimerar hjärnans potential

 

I denna engagerande föreläsning och workshop om självledarskap utifrån hjärnans behov med "Tallriksmodellen för hjärnan" kommer deltagarna att få med sig:

 

​- Förståelse för hjärnans funktion: Genom att utforska hur hjärnan fungerar kommer deltagarna att få en djupare förståelse för hur den påverkar vårt mentala välbefinnande och prestationer.

- Verktyg för att främja mentalt välmående: Genom att ta utgångspunkt i "Tallriksmodellen för hjärnan" kommer deltagarna att lära sig hur de kan träna hjärnan för att skapa ett starkt mentalt välmående både för sig själva och sina team.

- Skapa hållbara rutiner: Föreläsningen kommer att erbjuda konkreta verktyg för att skapa nya hållbara rutiner som är anpassade efter individens hjärna. Detta kommer att bidra till en balanserad arbetsmiljö och ökat välbefinnande.

- Kartläggning av individuella mentala hälsotallrikar: Genom att komplettera föreläsningen med en workshop får deltagarna möjlighet att kartlägga sin egen mentala hälsotallrik och identifiera vad som behöver göras mer och mindre av för att främja mentalt välmående i deras organisation.

 

Genom att investera i denna föreläsning kommer deltagarna att få den kunskap och motivation som krävs för att skapa ett starkt självledarskap och en hälsosam företagskultur. Med konkreta verktyg baserade på den senaste hjärnforskningen kommer deltagarna att lämna föreläsningen rustade för att skapa verklig förändring och främja sitt mentala välbefinnande.

 

Ta chansen att boka upp denna föreläsning och ge dig själv och ditt team de bästa förutsättningarna för en höst med balans, mental styrka och hållbarhet. För visst vill vi väl alla vara en del av skapandet av en stark och hälsosam arbetskultur? 

Framgångsrik ledarskap

Skapa psykologisk trygghet för engagemang och prestation

Denna föreläsning är värdefull både för chefer och medarbetare som strävar efter en positiv och produktiv arbetsmiljö. 

Efter att ha deltagit i föreläsningen "Framgångsrik ledarskap: Skapa psykologisk trygghet för engagemang och prestation" kommer både chefer och medarbetare att få med sig:

-Psykologisk trygghet: En fördjupad förståelse för betydelsen av psykologisk trygghet och dess positiva effekter på arbetsmiljön.

-Verktyg: Praktiska verktyg och strategier för att skapa en trygg och gynnsam arbetsmiljö

-Motivation: Ökad motivation, engagemang och samarbetsförmåga

-Kommunikation: Förbättrade kommunikationsfärdigheter och konflikthantering

Genom att investera i denna föreläsning kommer du att bidra till att skapa en arbetsplats där alla kan trivas, växa och nå sin fulla potential.

Framgångsrik feedback

Skapa motivation och utveckling genom positiva kommunikationsstrategier

Denna föreläsning och workshop erbjuder en unik möjlighet för både chefer och medarbetare att investera i sin personliga och professionella utveckling genom att förstå och använda kraften i positiv feedback. 

 

Efter att ha deltagit i föreläsningen och workshopen "Framgångsrik feedback: Skapa motivation och utveckling genom positiva kommunikationsstrategier" kommer du att få med dig:

 

-En fördjupad förståelse för hur feedback påverkar våra känslor och hjärna

-Praktiska verktyg och övningar för att ge och ta emot konstruktiv feedback på ett sätt som motiverar och inspirerar

-En ökad förmåga att bygga förtroende och stärka relationer genom positiv kommunikation

-En positiv förändring i arbetsmiljön med ökad motivation, engagemang och en starkare vilja att växa och utvecklas

 

Genom att investera i denna föreläsning och workshop kommer både chefer och medarbetare att uppleva en förbättrad arbetsmiljö där kommunikationen präglas av positiv feedback, vilket leder till ökad motivation, utveckling och framgång för hela teamet.

4 nycklar

- till en hållbar och hälsosam livsstil 

Visste du att fysiskt och mentalt välmående är grunden för att känna engagemang?

Hur arbetar ni med att bygga välmående hos er? Ledare behöver framåt ha ett mer proaktivt förhållningssätt till anställdas välbefinnande. Det räcker inte längre med att erbjuda friskvårdsbidrag, göra en stegmätartävling eller arrangera ett digitalt mingel. Organisationer behöver ta ett större ansvar och ge sin medarbetare förutsättningar för att må fysiskt och mental t bra. 

 

I den här workshopen går vi igenom begreppet hållbart självledarskap och vad det innebär för individen och teamet. Vi har lärt oss mycket om oss själva under pandemin, nu är det dags att ta fram verktygslådan för att bygga ett välmående både i det privata och professionella liv och hitta Work Life Balance. Vi går igenom fyra nycklar för välmående:

-Mål: Hur du sätter mål, skapar strategier och actions för att "få det att hända"

-Mind: Hur du arbetar med mentala verktyg för balans och välmående

-Mat: Hur du bygger en sund kosthållning i vardagen som ger energi och balans

-Motion: Hur du skapar rutiner kring motion och träning

De verktyg du skapar kan börja användas redan samma dag för att skapa balans och harmoni i vardagen. 

Growth Mindset 

- så skapar ni en kultur där ni vågar se möjligheter, växa och bli den bästa versionen av er själva. 

Skapa en kultur där ni går från ett Fixed Mindset till ett Growth Mindset. Lär er tänka ”Failure is an opportunity to grow” istället för ”Failure is the limit of my abilities” eller lär er tänka ” I can learn to do anything I want” istället för ”I am either good at it or I am not”.

 

När vi har ett Growth Mindset utvecklas och växer vi och kan nå nya höjder både som invrider, team och verksamheter. I den här workshopen arbeta vi igenom dessa termer samt lär oss sätta mål, strategier och actions för att göra förändringar som blir hållbara. Vi går igenom verktyg för att skapa nya rutiner som håller över tid. Vi pratar om "vikten att våga göra fel och lära oss av våra misstag" för att utvecklas i en snabbare takt och skapa psykologisk trygghet.

Skapa en tydlig riktning framåt 

- syfte och värderingar - därför är det viktigt  

 

Visste du att en vanlig fråga dagens unga ställer på anställningsintervjuer är:

Bidrar det här företaget till en bättre värld? På vilket sätt?

 

För att kunna attrahera de bästa medarbetarna och kunderna behöver företag veta vad de bidrar med och vad deras syfte och värderingar är. Det är så de bygger både internt och externt engagemang kring sitt varumärke och sina produkter. 

Dessutom behöver dagens ledare ha koll på sitt syfte och sina värderingar för att kunna leda i en allt mer komplex och föränderlig värld. En väl genomarbetad och integrerad personlig värdegrund skapar kraft och ger en stabil och tydlig riktning framåt med ett bra självledarskap och ledarskap. De som tar utgångspunkt från sin värdegrund presterar bättre och mår bättre än andra.

 

När sedan den personliga värdegrunden integreras med företags värdegrund uppstår meningsfullhet och engagemang och kraft, både internt och externt, vilket i sin tur leder till lönsamhet.

 

I den här workshopen arbetar vi med verktyg för att identifiera värderingar, syfte och vision och integrerar sedan dessa i den dagliga verksamheten. Finns det redan en väl genomarbetad värdegrund lägger vi fokus på att integrera den och koppla den till områden som affärsutveckling, motivation och ledarskapsutveckling.  

Så här säger några av de som lyssnat och deltagit på mina föreläsningar och workshops:

"Annika skriver inte folk på näsan utan på ett ödmjukt sätt delar hon med sig av sin kunskap och det är tydligt att alla får hitta sin egen väg i sitt hållbara självledarskap. Vi lärde oss att vill man få till en förändring är det viktigt att sätta mål. Det är aldrig för sent att börja – så varför inte börja redan idag som Annika säger”

–––––––––––

"Annika är en engagerad och personlig föreläsare som lyckas fånga gruppen

som helhet”  

–––––––––––

”Frågorna Annika driver är oerhört relevanta och viktiga, hon kopplar ihop hjärnforskning med konkreta aktiviteter där det finns något för alla att ta till sig. Dessutom är det tydligt att Annika brinner för självledarskap och att "få det att hända" vilket smittar av sig och skapar engagemang även hos deltagarna”

–––––––––––

”Annika är har ju själv erfarenhet i ledande positioner vilket är fantastiskt. Det finns således mycket egna erfarenheter när hon föreläser inför ledare. Bra och intressant föreläsning med mycket interaktion mellan deltagarna. Här fick deltagarna prata med varandra och det skapar mer handlingskraft!”  

–––––––––––

”Annika är otroligt tydlig och energigivande, så det var ett nöje att släppa på henne till vårt dyrbara nätverk”

 

Läs mer om mitt samarbete med Talarnas här!

Skärmavbild 2023-01-10 kl. 14.03.43.png
digitalt.jpg
modern Office
bottom of page