top of page

FÖRELÄSNINGAR

– DIGITALA OCH LIVE

Självledarskap utifrån hjärnans behov med

"Tallriksmodellen för hjärnan"

Visste du att hela 50 % av alla svenskar känner oro och ängslan och hela 80 % känner stress på jobbet. Vad gör det med oss individer och hur påverkar det resultatet? 1/3 har ingen ork och energi kvar till annat när arbetsdagen är slut?

 

Så ska det väl åndå inte vara?

Vi pratar ofta om fysisk träning och sällan om mental träning. Är det inte dags att vi börjar prata mer om vår mentala hälsa och träning både hemma, i skolan och på våra arbetsplatser? I den här föreläsningen går vi igenom:


- Hur fungerar hjärnan?  
- Hur ska vi träna för att skapa mentalt välmående? Vi tar utgångspunkt från Tallriksmodellen för hjärnan
- Hur skapar vi nya hållbara rutiner för individen, i teamet och på arbetsplatsen som är anpassade till våra hjärnor.


Föreläsningen kan också kompletteras med en workshop där vi arbetar med att kartlägga varje individs egna mentala hälsotallrik samt vad du/ni behöver göra mer och mindre av för att skapa mentalt välmående i er organisation. Ni sätter en riktning framåt och skapar aktiviteter och förutsättningar för en mentalt hållbar kultur.

Så bygger ni psykologisk trygghet

- som är en avgörande faktor för bra och effektiva team med SCARF modellen

 

”Psykologisk trygghet är inte drivmedlet i en bil, däremot gör det att folk kan släppa på bromspedalen som annars hindrar dem från att uppnå det som är möjligt” Amy Edmondson, professor i ledarskap vid Harvard Business School.  

All forskning visar att team och företag som har en hög nivå av psykologisk trygghet mår bättre och presterar bättre än de som inte har det. Under den här föreläsningen går vi igenom vad ni behöver göra för att skapa psykologisk trygghet i ett team och vilka 5 faktorer som triggar vårt hot – och belöningssystem.

 

När vi vet vad som triggar vårt hotsystem, kan vi göra någonting åt det och då kommer vi som individer må bättre, känna oss mer trygga och öka vår självkänsla.

 

Vi arbetar med SCARF Modellen som är ett mycket bra och effektivt verktyg som hjälper såväl individer, team och företag att känna psykologisk trygghet.  

Ett nytt sätt att arbeta med feedback

– utifrån hjärnans perspektiv 

 

Visste du att ordet feedback skapar negativa känslor hos många och har samma inverkan på vårt hotsystem som att vi skulle höra steg bakom oss i en mörk allé?

 

Det finns forskning som visar att vi kan minimera dessa känslor genom att uttrycka oss på ett nytt sätt när vi ger feedback. Vi går i den här workshopen igenom teorierna bakom den moderna feedbackmetoden och arbetar med övningar för att ge konstruktiv feedback som skapar motivation och höjer våra dopamin-nivåer i hjärnan som i sin tur skapar en förväntan, ett engagemang inför framtiden och en vilja att förändras och utvecklas.  

4 nycklar

- till en hållbar och hälsosam livsstil 

Visste du att fysiskt och mentalt välmående är grunden för att känna engagemang?

Hur arbetar ni med att bygga välmående hos er? Ledare behöver framåt ha ett mer proaktivt förhållningssätt till anställdas välbefinnande. Det räcker inte längre med att erbjuda friskvårdsbidrag, göra en stegmätartävling eller arrangera ett digitalt mingel. Organisationer behöver ta ett större ansvar och ge sin medarbetare förutsättningar för att må fysiskt och mental t bra. 

 

I den här workshopen går vi igenom begreppet hållbart självledarskap och vad det innebär för individen och teamet. Vi har lärt oss mycket om oss själva under pandemin, nu är det dags att ta fram verktygslådan för att bygga ett välmående både i det privata och professionella liv och hitta Work Life Balance. Vi går igenom fyra nycklar för välmående:

-Mål: Hur du sätter mål, skapar strategier och actions för att "få det att hända"

-Mind: Hur du arbetar med mentala verktyg för balans och välmående

-Mat: Hur du bygger en sund kosthållning i vardagen som ger energi och balans

-Motion: Hur du skapar rutiner kring motion och träning

De verktyg du skapar kan börja användas redan samma dag för att skapa balans och harmoni i vardagen. 

Growth Mindset 

- så skapar ni en kultur där ni vågar se möjligheter, växa och bli den bästa versionen av er själva. 

Skapa en kultur där ni går från ett Fixed Mindset till ett Growth Mindset. Lär er tänka ”Failure is an opportunity to grow” istället för ”Failure is the limit of my abilities” eller lär er tänka ” I can learn to do anything I want” istället för ”I am either good at it or I am not”.

 

När vi har ett Growth Mindset utvecklas och växer vi och kan nå nya höjder både som invrider, team och verksamheter. I den här workshopen arbeta vi igenom dessa termer samt lär oss sätta mål, strategier och actions för att göra förändringar som blir hållbara. Vi går igenom verktyg för att skapa nya rutiner som håller över tid. Vi pratar om "vikten att våga göra fel och lära oss av våra misstag" för att utvecklas i en snabbare takt och skapa psykologisk trygghet.

Skapa en tydlig riktning framåt 

- syfte och värderingar - därför är det viktigt  

 

Visste du att en vanlig fråga dagens unga ställer på anställningsintervjuer är:

Bidrar det här företaget till en bättre värld? På vilket sätt?

 

För att kunna attrahera de bästa medarbetarna och kunderna behöver företag veta vad de bidrar med och vad deras syfte och värderingar är. Det är så de bygger både internt och externt engagemang kring sitt varumärke och sina produkter. 

Dessutom behöver dagens ledare ha koll på sitt syfte och sina värderingar för att kunna leda i en allt mer komplex och föränderlig värld. En väl genomarbetad och integrerad personlig värdegrund skapar kraft och ger en stabil och tydlig riktning framåt med ett bra självledarskap och ledarskap. De som tar utgångspunkt från sin värdegrund presterar bättre och mår bättre än andra.

 

När sedan den personliga värdegrunden integreras med företags värdegrund uppstår meningsfullhet och engagemang och kraft, både internt och externt, vilket i sin tur leder till lönsamhet.

 

I den här workshopen arbetar vi med verktyg för att identifiera värderingar, syfte och vision och integrerar sedan dessa i den dagliga verksamheten. Finns det redan en väl genomarbetad värdegrund lägger vi fokus på att integrera den och koppla den till områden som affärsutveckling, motivation och ledarskapsutveckling.  

Så här säger några av de som lyssnat och deltagit på mina föreläsningar och workshops:

"Annika skriver inte folk på näsan utan på ett ödmjukt sätt delar hon med sig av sin kunskap och det är tydligt att alla får hitta sin egen väg i sitt hållbara självledarskap. Vi lärde oss att vill man få till en förändring är det viktigt att sätta mål. Det är aldrig för sent att börja – så varför inte börja redan idag som Annika säger”

–––––––––––

"Annika är en engagerad och personlig föreläsare som lyckas fånga gruppen

som helhet”  

–––––––––––

”Frågorna Annika driver är oerhört relevanta och viktiga, hon kopplar ihop hjärnforskning med konkreta aktiviteter där det finns något för alla att ta till sig. Dessutom är det tydligt att Annika brinner för självledarskap och att "få det att hända" vilket smittar av sig och skapar engagemang även hos deltagarna”

–––––––––––

”Annika är har ju själv erfarenhet i ledande positioner vilket är fantastiskt. Det finns således mycket egna erfarenheter när hon föreläser inför ledare. Bra och intressant föreläsning med mycket interaktion mellan deltagarna. Här fick deltagarna prata med varandra och det skapar mer handlingskraft!”  

–––––––––––

”Annika är otroligt tydlig och energigivande, så det var ett nöje att släppa på henne till vårt dyrbara nätverk”

 

Läs mer om mitt samarbete med Talarnas här!

Skärmavbild 2023-01-10 kl. 14.03.43.png
digitalt.jpg
modern Office
bottom of page